Bài: Tóc Ngắn - Ảnh: Media MVTT Sài Gòn

Ngày Thế giới Truyền Thông Xã hội lần thứ 52 tại Sài Gòn

Ngày Thế giới Truyền thông xã hội, đã được ba giáo phận Mỹ Tho, Phú Cường và Sài Gòn cùng nhau cử hành vào sáng thứ Bảy 12.05.2018 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn