Bài: Phạm Thục & Ảnh: Đoài Thànn

Giáo xứ Lộc Hưng: Thánh lễ mừng kính Thánh Đa Minh

Thánh lễ mừng kính thánh Đa Minh, bổn mạng cha chánh xứ, khu họ Đa Minh và Huynh đoàn Đa Minh giáo xứ Lộc Hưng, được cử hành lúc 17g30 thứ Ba, ngày 08.8.2017, tại nhà thờ.