Bài: Phương Nga & Ảnh: Tiến Hương

Giáo xứ Tân Phú: Gia đình Phúc Âm mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Thánh Anrê cùng các bạn Tử Đạo, bổn mạng Gia đình Phúc Âm giáo xứ Tân Phú, được cử hành lúc 10g ngày 24.11.2017 tại nhà thờ Tân Phú.

Giáo xứ Tân Phú: Nhóm Bác ái thực thi lòng thương xót

Nhóm Bác ái tự phát giáo xứ Tân Phú đã tổ chức chuyến thăm với 50 bà mẹ lỡ lầm tại DTG Bắc Ninh, và 150 gia đình khó khăn tại giáo xứ Hòa Hội, GP Bà Rịa.

Gia đình Chăm sóc Bệnh nhân liên Giáo phận họp mặt

Lúc 08g00 ngày 23.6.2017, buổi họp mặt Gia đình Chăm sóc Bệnh nhân Liên giáo phận đã tổ chức buổi họp mặt tại Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa Việt Nam, Biên Hòa, Đồng Nai.

Bổn mạng Hiệp hội Gia đình Phúc âm TGP Sàigòn

Hiệp hội Gia đình Phúc âm TGP Sàigòn đã long trọng mừng bổn mạng - Lễ Thánh Gia Thất - và kỷ niệm 13 năm thành lập tại thánh đường giáo xứ Tân Phú.