Bài: Ngọc Lâm & Ảnh: Mai Ngà

Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Fatima

“Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn”, cha Giuse Bùi Văn Quyền đã chia sẻ lời Chúa trong Thánh lễ trọng thể kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.