Bài: Ngọc Dung & Ảnh: Đức Hoàng

Liên dòng nữ: Thánh lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018

Thánh lễ Khai giảng Khóa Thần học Liên dòng nữ, năm học 2017 - 2018 được cử hành lúc 8g00 ngày 01.09.2017 tại Hội trường Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.