Bài: Người Giồng Trôm & Ảnh: Vĩnh Thân

Hội Chợ Xuân cho những mảnh đời bất hạnh

Ban Mục vụ những người có H/A thuộc TGP Sài Gòn đã tổ chức Hội Chợ Xuân cho những người kém may mắn, diễn ra sáng hôm nay 21 tháng 1 năm 2017 tại khuôn viên nhà thờ Đồng Tiến.