Bài: Người Giồng Trôm & Ảnh: Trần Văn

Giáo xứ Tân Định: Mừng Kim khánh Linh mục Cha GB Võ Văn Ánh

Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn đã chủ sự Thánh lễ tạ ơn 50 năm linh mục của Cha Gioan Baotixita Võ Văn Ánh, vào chiều ngày 15.5.2018 tại nhà thờ Tân Định,