Bài: Người Giồng Trôm

KITÔ khác và khác KITÔ

Một mục tử nhân lành là kho tàng lớn lao nhất mà Thiên Chúa nhân từ có thể ban cho một giáo xứ và là một trong những ân huệ cao quý nhất của lòng thương xót của Thiên Chúa

Long đong phận người

Có khi mình bình an quá, có khi mình no đủ quá, có khi mình sướng quá để rồi mình quên rằng mình được may mắn và hạnh phúc hơn bao người khác.

Thánh lễ giỗ lần thứ 30 của Nhạc sư Hải Linh

Thánh lễ giỗ lần thứ 30 cầu nguyện cho cố nhạc sư Hải Linh đã khép lại nhưng rồi lời cầu nguyện và lòng biết ơn vẫn còn mãi nơi người thầy kính yêu suốt đời tận hiến cho Chúa...