Bài: Nữ tu Phương Tuyền & Ảnh: Hữu Lộc

Hội thảo hè 2017 dành cho các nữ tu chuyên về Thần học (2)

Ai nấy đều muốn hát vang lời cảm mến để đáp lại lời mời gọi ra đi dấn thân cho niềm đam mê, lòng nhiệt huyết, lòng quảng đại dấn thân phục vụ trong vai trò và bổn phận của mình.

Hội Thảo hè 2017 dành cho các nữ tu chuyên về thần học (1)

Thần học bắt đầu bằng chính kinh nghiệm sống. Thần học là lắng nghe nghe tiếng Chúa trong tha nhân, trong chính tôi.

Khoá Hội thảo Hè 2017 dành cho các nữ tu: Không gian mới - phân định mới (2)

Các Nữ tu tiếp tục đến với chủ đề: “Những hiểu lầm thường gặp trong phân định theo truyền thống I-nhã”, qua sự trình bày khéo léo và sâu lắng của cha giáo Hưng Phạm.

Khóa hội thảo hè 2017 dành cho nữ tu: Không gian mới - phân định mới (1)

Nhờ việc phân định, mỗi người có thể nhận ra không gian mới và cách thức dấn thân mới trong cách lãnh đạo hội dòng...