Bài: Minh Lan & Ảnh: Quang Vinh

Giáo xứ Vườn Chuối: Lễ Thánh Phêrô và Phaolô

Thánh lễ mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô, bổn mạng HĐMVGX Vườn Chuối, được cử hành lúc 17g30 thứ Sáu, ngày 29.6.2018 tại nhà thờ Đức Mẹ Hòa Bình Vườn Chuối.

Giáo xứ Vườn Chuối: Hành hương kính Thánh Tử Đạo

Giáo xứ Vườn Chuối đã tổ chức ngày hành hương kính các Thánh Tử Đạo, do cha chánh xứ Maximô Ngô Vĩnh Hy chủ sự vào lúc 8g00 thứ Tư 27.6.2018.

Giáo xứ Vườn Chuối: Mừng kính Thánh Antôn Padua

Thánh lễ mừng kính Thánh Antôn -bổn mạng giáo khu Antôn- được cử hành vào lúc 17g30 thứ Tư, ngày 13.6.2018 tại nhà thờ Đức Mẹ Hòa Bình Vườn Chuối.

Giáo xứ Vườn Chuối: Hồng ân Thánh Thần

Thánh lễ ban bí tích cho 21 em nhận bí tích Thêm Sức và 9 em nhận bí tích Mình Thánh Chúa, được cử hành lúc 17g30 thứ Năm, ngày 31.5.2018 tại giáo xứ Vườn Chuối, giáo hạt Sài Gòn-Chợ Quán.