Bài: Minh Lan & Ảnh: Quang Hoàng

Hướng Đạo Sinh Công Giáo: Thánh lễ mừng kính Thánh Phanxicô Assisi

Thánh lễ mừng kính Thánh Phanxicô Assisi -Bổn mạng Ngành Ấu- được cử hành vào vào lúc 11g00 ngày Chúa nhật 14.10.2018 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.