Bài: Maria Loan Phượng & Ảnh: WGPSG

Lễ hội “Đến Để Yêu Thương” năm 2018

Lễ hội Giáng Sinh dành cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do Caritas TGP tổ chức, diễn ra từ 12g00 đến 19g00 thứ Bảy, ngày 22-12-2018 tại TTMV TGP.