Bài: Lê Tân & Ảnh: Lê Tân - Nguyễn Đức

Giáo xứ Bắc Dũng: Hội chợ "Xuân Của Gia Đình"

Giáo xứ Bắc Dũng đã tổ chức hội chợ Xuân giúp đỡ người nghèo không phân biệt tôn giáo trong hai tối 8 và 9/2/2018 (từ 18g00 đến 21g45) với chủ đề “Xuân Của Gia Đình”.