Bài: Kim Vân & Ảnh: Vĩnh Thân

Thánh lễ kính Thánh sử Luca – Bổn mạng MVTT Liên nhóm Tân - Chí - Thọ

Thánh lễ mừng kính Thánh sử Luca, bổn mạng liên nhóm Mục vụ Truyền thông Tân Định – Chí Hòa và Phú Thọ được cử hành lúc 10g00 ngày 13.10.2018 tại nhà thờ Nghĩa Hòa.