Bài: Kim Vân & Ảnh: Trần Hoàng |

Bài: Kim Vân & Ảnh: Trần Hoàng

Cộng đoàn Thánh Kinh Cầu Nguyện: Thánh lễ Ra mắt

Thánh lễ Ra mắt Giáo phận, mừng Chúa Thánh Thần hiện xuống, bổn mạng Cộng đoàn Thánh Kinh Cầu Nguyện, được cử hành lúc 9g30 ngày 18-5-2018 tại nhà thờ Vườn Xoài.