Bài: Kim Vân & Ảnh: Gioan Thịnh Vũ

Giáo xứ Sao Mai: Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Thánh lễ đồng tế mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng bậc nhất gx Sao Mai được cử hành lúc 17g30 thứ Tư 15.8.2018 do cha chánh xứ Đa Minh Đinh Văn Vãng chủ tế.    

Giáo xứ Sao Mai: Mừng kính Thánh Đa Minh

Thánh lễ đồng tế mừng kính Thánh Phụ Đa Minh, bổn mạng huynh đoàn giáo dân Đa Minh và cha chánh xứ Đa Minh Đinh Văn Vãng - chánh xứ Sao Mai hạt Chí hòa.