Bài: Kim Vân & Ảnh: Gioan Thịnh Vũ |

Bài: Kim Vân & Ảnh: Gioan Thịnh Vũ

Giáo xứ Sao Mai: Mừng kính Thánh Đa Minh

Thánh lễ đồng tế mừng kính Thánh Phụ Đa Minh, bổn mạng huynh đoàn giáo dân Đa Minh và cha chánh xứ Đa Minh Đinh Văn Vãng - chánh xứ Sao Mai hạt Chí hòa.