Bài: Hoa Vu Khanh & Ảnh: Văn Chúc

MVTT Hạt Tân Sơn Nhì: Hội thảo chuyên đề Truyền Thông & Truyền Giáo

Sau hơn bốn tháng học tập, khóa 1 MVTT Tổng Giáo phận Sàigòn đã kết thúc, MVTT hạt Tân Sơn Nhì tổ chức hội thảo chuyên đề với chủ đề: TRUYỀN THÔNG và TRUYỀN GIÁO.