Bài: Hoàng Tuấn & Ảnh: Minh Thể - Vĩnh Thân

Nhà thờ Chính tòa Sài Gòn: Thánh lễ Vọng Phục sinh

Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã chủ sự Thánh lễ Vọng Phục sinh tại Nhà thờ Chính tòa Sài Gòn, được cử hành lúc 20g00 tối thứ Bảy, ngày 15.04.2017.