Bài: Hoài Nhân & Ảnh: Nguyễn Đức

Giáo xứ Hà Nội: Mừng lễ Chúa Kitô vua và Rửa tội dự tòng

Thánh lễ mừng kính Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, bổn mạng GĐPTTTCG xứ đoàn Hà Nội, được cử hành lúc 16g30 Chúa nhật 25.11.2018 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.

Giáo xứ Hà Nội: Bế mạc Năm Thánh kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Giáo xứ Hà Nội đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ Bế Mạc Năm Thánh kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào lúc 17g15 ngày 24.11.2018 tại thánh đường giáo xứ.

Giáo xứ Hà Nội: Bế mạc tháng Mân Côi 2018

Thánh lễ Bế mạc tháng Mân Côi 2018 được cử hành do linh mục chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ chủ tế vào lúc 17g15 ngày 27.10.2018 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.

Giáo xứ Hà Nội: Ngôi Ba ngự đến

Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn đã chủ sự nghi thức ban bí tích Thêm Sức cho 36 em và 54 em được Rước lễ lần đầu giáo xứ Hà Nội vào lúc 17g15 ngày 10.8.2018.

Giáo xứ Hà Nội: Kỷ niệm 10 năm Linh mục cha Phaolô Nguyễn Ngọc Hải

Thánh lễ kỷ niệm 10 năm Linh mục cha Phaolô Nguyễn Ngọc Hải, được cử hành lúc 10g30 ngày 21.7.2018 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội, giáo hạt Xóm Mới.

Giáo xứ Tân Hưng: Thánh Thần Chúa đến

Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 64 em thiếu nhi giáo xứ Tân Hưng, giáo hạt Xóm Mới diễn ra lúc 09g00 Chúa nhật, 15.7.2018 tại nhà thờ Tân Hưng.

Giáo xứ Thái Bình: Ngôi Ba ngự đến

Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn đã về thăm mục vụ và ban bí tích Thêm Sức cho 52 em thiếu nhi và 1 người lớn, được cử hành lúc 17g00 thứ Sáu, ngày 13.7.2018 tại nhà thờ Thái Binh.

Giáo xứ Hà Nội: Thánh lễ an táng thân mẫu của cha chánh xứ Hà Nội

Thánh lễ an táng bà cố Anna Trần Thị Hoa, thân mẫu cha chánh xứ giáo xứ Hà Nội Đaminh Đinh Ngọc Lễ, được cử hành lúc 09g00 ngày 31.5.2018 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.

GĐPTTT giáo hạt Xóm Mới: Mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, bổn mạng Gia đình PTTT Chúa Giêsu giáo hạt Xóm Mới, được cử hành lúc 17g30 ngày 20.11.2017 tại thánh đường giáo xứ Thái Bình.

Giáo xứ Hà Nội: Bổn mạng giáo họ Thánh Tâm & Gia đình PTTT

Giáo xứ Hà Nội đã hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu - bổn mạng giáo họ Thánh Tâm và Hội Gia đình PTTT Chúa Giêsu vào lúc 17g15 ngày 23.6.2017.