Bài: Hoài Nhân & Ảnh: Hải Vân

Giáo xứ Hà Nội: Cùng Mẹ “Xin Vâng”

Thánh lễ - kỷ niệm 101 năm Đức Mẹ hiện ra lần thứ 3 tại Fatima - được cử hành lúc 12g00 ngày 13.7.2018 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội, giáo hạt Xóm Mới.

Giới trẻ giáo hạt Xóm Mới: Khai giảng các lớp học khóa 15

Ban Mục vụ Giới trẻ giáo hạt  Xóm Mới đã Khai giảng các lớp học miễn phí Khóa 15 vào lúc 19g30 thứ Hai, ngày 02/07/2018 tại nhà thờ giáo xứ Hoàng Mai.  

Giáo xứ An Nhơn: Hồng ân Chúa Thánh Thần

Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 179 thiếu nhi giáo xứ An Nhơn, giáo hạt Xóm Mới được cử hành lúc 07g00 Chúa nhật 27.5.2018 tại nhà thờ An Nhơn.

Giáo xứ Hoàng Mai: Hồng ân Thanh Tẩy

Thánh lễ ban bí tích Khai Tâm cho 28 anh chị dự tòng, được cử hành lúc 16g30 ngày 02.12.2017 tại nhà thờ Hoàng Mai, giáo hạt Xóm Mới.

Giáo xứ Hà Nội: Ca đoàn Các Thánh Tử Đạo mừng lễ bổn mạng

Thánh lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Hội Thánh Việt Nam và ca đoàn Các Thánh Tử Đạo giáo xứ Hà Nội, được cử hành lúc 17g15 ngày 24/11/2017 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.

Giáo xứ Lam Sơn: Ngôi Ba ngự đến

Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 33 em, và trao Mình Thánh Chúa cho 35 em Rước lễ Lần đầu, được cử hành lúc 17g30 Thứ Tư, ngày  23.8.2017 tại nhà thờ Lam Sơn, hạt Xóm Mới.

Giáo xứ Tử Đình: Cùng Mẹ Maria nói lời "Xin Vâng"

Giáo xứ Tử Đình, giáo hạt Xóm Mới đã hiệp dâng Thánh lễ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima (13.7.1917), vào lúc 10g00 ngày 13.7.2017, tại thánh đường giáo xứ.

Giáo xứ Hoàng Mai: Đón nhận ấn tín Chúa Thánh Thần

Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã ban bí tích Thêm Sức cho 68 thiếu nhi giáo xứ Hoàng Mai, giáo hạt Xóm Mới vào lúc 17g30 Chúa nhật, 04.6.2017 tại nhà thờ Hoàng Mai.

Giáo xứ Lam Sơn: Mừng lễ bổn mạng và làm phép phần cơ bản nhà Giáo lý

Giáo xứ Lam Sơn, giáo hạt Xóm Mới đã long trọng mừng kính Thánh Vinh Sơn Ferre -bổn mạng giáo xứ- vào úc 17g00 ngày 05.4.2017 tại nhà thờ giáo xứ.

Giáo xứ Thái Bình: Tân linh mục dâng lễ tạ ơn

Tân linh mục Phanxicô Xaviê Piô Nguyễn Văn Khoa, O.Carm, đã hiệp dâng lễ tạ ơn vào lúc 09g30 thứ Năm, ngày 23.02.2017 tại giáo xứ Thái Bình, giáo hạt Xóm Mới.