Bài: Hữu Nghĩa & Ảnh: TT Gx. Lạng Sơn

Giáo xứ Lạng Sơn: Mừng Hồng ân Hôn Phối

Để “đồng hành với các gia đình trẻ”, năm nay giáo xứ Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm Hôn Phối cho các đôi từ 10 năm trở lại đến tham dự Thánh lễ mừng kính Thánh Gia Thất.