Bài: Hữu Nghĩa & Ảnh: Minh Thể

Dòng Camêlô: Truyền chức phó tế

Thánh lễ Truyền chức Phó tế cho các thầy Dòng Camêlô lúc 10g thứ Bảy 06.01.2018 tại thánh đường giáo xứ Tam Hải, giáo hạt Thủ Đức.