Bài: Hữu Lễ & Ảnh: Minh Thể - Phạm Hoà

Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn: Lễ Vọng Phục Sinh

Đức Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã chủ sự đêm Canh thức Phục sinh tại Nhà thờ Chính tòa Sài Gòn, được cử hành lúc 20g30, ngày 31.03.2018.