Bài: Hồng Tuyến & Ảnh: WGPSG

Đại hội Huynh trưởng Tổng Giáo phận Sài Gòn

Đại hội Huynh trưởng Tổng Giáo phận Sài Gòn với chủ đề “Thánh Thể - Nguồn Sống”, được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ (TTMV) vào chiều Chúa nhật 03.12.2017.

Lễ Khánh thành Khu nhà mới ĐCV Sài Gòn và mừng Thượng Thọ ĐHY

Sáng thứ Bảy 22-3-2014 tại Đại Chủng viện Sài Gòn, lễ khánh thành Khu nhà mới đã được cử hành cùng lúc với lễ mừng Thượng Thọ Bát Tuần của Đức Hồng y Gioan Baotixita.

Thánh lễ khai mạc Năm Thánh mừng 400 năm Dòng Tên đến loan báo Tin Mừng trên đất Việt

Lúc 8g30 thứ Bảy 18.01.2014, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc đã chủ tế Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh, mừng 400 năm Dòng Tên đến loan báo Tin Mừng trên đất Việt.