Bài: Hồng Tuyến & Ảnh: Vĩnh Thân

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Thánh lễ Truyền Dầu năm 2018

Thánh lễ Truyền Dầu, được cử hành lúc 08g30 thứ Năm Tuần Thánh, ngày 29.3.2018, tại VCTĐ Đức Bà Sài Gòn do Đức giám quản Giuse chủ tế.

Nhà thờ Chính toà Sài Gòn: ĐTGM Leopoldo Girelli dâng lễ tạ ơn

 ĐTGM  cám ơn, bày tỏ tình cảm qúy mến đặc biệt đối với Giáo hội tại Việt Nam:“6 năm qua có rất nhiều bất ngờ đối với tôi… Dù chưa rời Việt Nam nhưng tôi đã nhớ Việt Nam”

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Bế mạc Năm Thánh Kỷ niệm 25 năm thành lập giáo xứ

Thánh lễ tạ ơn Bế mạc Năm Thánh kỷ niệm 25 năm thành lập giáo xứ Vĩnh Hòa (1991-2016) và 10 năm Cung hiến Thánh đường (2007-2017), được cử hành vào lúc 16g00 Chúa nhật 25.06.2017.

Nhà thờ Chính tòa Sài Gòn: Thánh lễ Truyền Dầu

Thánh lễ Truyền Dầu năm 2016 được cử hành lúc 08g30 thứ Năm Tuần Thánh, ngày  24.3.2016, tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Học viện Mục vụ: Tĩnh nguyện Mùa Vọng 2015

Buổi Tĩnh nguyện Mùa Vọng cho các học viên Trung tâm Mục vụ (TTMV) TGP Sài Gòn, được cử hành vào lúc 18g30 thứ Ba 08.12.2015, tại nhà nguyện TTMV.

ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn: Lễ phong chức Phó tế

Sáng ngày 19.03.2015, tại Nguyện đường Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc đã chủ sự Thánh lễ truyền chức Phó tế cho hai đại chủng sinh Khóa XI là Thầy Saviô Nguyễn Cao Trí và Thầy Gioan Baotixita Phạm Tiến Dũng.

Nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn: Lễ Đêm Giáng Sinh 2014

Thánh lễ đêm Giáng Sinh 24.12.2014 đã được cử hành trọng thể tại Nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn, do Đức Tổng Giám mục (ĐTGM) Phaolô Bùi Văn Đọc chủ tế.  Đồng tế với ngài có cha sở giáo xứ Chánh tòa Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh; cha Giuse Vương Sĩ Tuấn và cha Phêrô Đỗ Duy Khánh.

Nhà thờ Chính tòa: Chầu Thánh Thể cầu nguyện cho quê hương

Hòa cùng tinh thần chung của toàn Giáo phận Sài Gòn trong ngày cầu nguyện cho quê hương đất nước, vào lúc 19g00, thứ Năm 22.05.2014, Nhà thờ Chính tòa đã tổ chức giờ Chầu Thánh Thể, do Cha Phêrô Đỗ Duy Khánh chủ sự.

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Lễ Tro 2014 (17g)

Thánh lễ khai mạc mùa Chay Thánh tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà do Đức Tổng Giám mục phó Phaolô Bùi Văn Đọc chủ tế, đã được cử hành trọng thể vào lúc 17g00, thứ Tư ngày 05/03/2014. Đồng tế với ngài có hai cha phụ tá nhà thờ Chánh tòa, cùng đông đảo các thành phần dân Chúa từ nhiều nơi cùng trong Giáo phận để hiệp dâng Thánh lễ.