Bài: Hồng Tuyến & Ảnh: TT TGP Sài Gòn

Thánh lễ Truyền chức Phó tế 2018

Đúng 8g30, trong giai điệu hân hoan của bài ca nhập lễ, các tiến chức cùng ông bà cố và đoàn đồng tế được rước từ cuối nhà thờ lên cung thánh.