Bài: Hồng Tuyến; Ảnh: Tấn Hoàng; Video: Sơn Nữ SPC

Lễ giỗ 100 ngày Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Thánh lễ giỗ 100 ngày Đức  Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc được cử hành vào lúc 6g ngày 15.06.2018 trong nhà nguyện cổ tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn