Bài: Hồng Tuyến & Ảnh: Minh Thể

Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn: Khai mạc mùa Chay 2018

Thánh lễ khai mạc mùa Chay Thánh tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn, được cử hành vào lúc 17g30, thứ Tư ngày 14.02.2018.

Khai mạc Tuần lễ Giáo lý 2015

Tuần lễ Giáo lý 2015 đã được khai mạc lúc 18g30 thứ Hai, ngày 20.07.2015 tại hội trường GB Phạm Minh Mẫn với Chủ đề: “Giáo lý viên, những viên đá sống động xây dựng Giáo hội / Giáo xứ” (1 Pr 2,5a).

Giáo xứ Tắc Rỗi: Lễ Nhậm chức Tân chánh xứ

“Cha tân chánh xứ Giuse Nguyễn Hữu Thức sẽ là người tiếp nối cha cựu chánh xứ Martin Trần Quang Vinh để xây dựng công trình Đức tin nơi giáo xứ Tắc Rỗi”.