Bài: Hải Vân & Ảnh: Nguyễn Đức

Giáo xứ Hà Nội: Ngôi Ba ngự đến

Thánh lễ ban bí tích Thêm sức cho 60 em và trao ban Mình Thánh Chúa cho 45 em Rước lễ lần đầu tại giáo xứ Hà Nội, giáo hạt Xóm Mới, được cử hành lúc 17g30 thứ Ba, ngày 08/8/2017.

Giáo xứ Hợp An: Ngôi Ba ngự đến

Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã chủ sự nghi thức ban bí tích Thêm Sức cho 64 em thiếu nhi thuộc giáo xứ Hợp An vào lúc 09g00 Chúa nhật, 04.6.2017.

Giáo xứ Hà Nội: Mừng lễ Thánh Gia

Nhân dịp mừng lễ Thánh Gia, ngày 29, 30.12.2016, giáo xứ Hà Nội đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ mừng bổn mạng giáo họ Thánh Gia và cầu nguyện cho các gia đình kỷ niệm ngày Hôn phối.

Giáo xứ Hà Nội: Mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng giáo xứ Hà Nội, được cử hành lúc 17g00 ngày 08.12.2016 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.

Giáo xứ Hà Nội: Mừng bổn mạng đoàn Giáo lý viên

Giáo xứ Hà Nội đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ Vọng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả vào lúc 17g15 ngày 23.6.2016 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.

Giáo xứ Hà Nội: Chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Hằng năm, vào Chúa nhật lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa, giáo xứ Hà Nội đã Chầu Mình Thánh Chúa thay mặt giáo phận cả ngày, bắt đầu từ 08g00 sáng Chúa nhật 29.5.2016.

Giáo xứ Hà Nội: Bổn mạng ban Lễ sinh

Ban Lễ sinh giáo xứ Hà Nội đã long trọng mừng Lễ bổn mạng - Thánh Đaminh Savio - vào lúc 07g00 sáng Chúa nhật 08.5.2016.

Giáo xứ Hà Nội: Mừng lễ Thánh Catarina Siêna

Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 49 năm linh mục cha Đaminh Đinh Ngọc Lễ - chánh xứ giáo xứ Hà Nội - được cử hành lúc 17g00 ngày 29.4.2016 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.

Giáo xứ Hà Nội: Mừng lễ bổn mạng

Giáo xứ Hà Nội, giáo hạt Xóm Mới đã sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng giáo xứ Hà Nội lúc 17g00 ngày 08/12/2015.

Giáo xứ Hà Nội: Đón Ánh Trăng Rằm

Giáo xứ Hà Nội đã hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn dành cho thiếu nhi nhân ngày Tết Trung  thu vào lúc 19g00 ngày 26.9.2015.