Bài: Bích Vân & Ảnh: Văn Phượng

Hội đồng Mục vụ giáo hạt Tân Sơn Nhì: Thường huấn lần II-2017

Đợt Thường huấn lần II-2017 kết hợp với việc hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu, dành cho hơn quý chức thuộc giáo hạt Tân Sơ Nhì, được tổ chức trong 2 ngày 21,22.6.2017 tại Vũng Tàu.