Bài: Bích Vân & Ảnh: Thanh Tâm

Giáo xứ Bình Thuận (TSN): Đêm Hồng Phúc

Linh mục chánh xứ Giuse Trần Văn Lưu đã chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh, tại giáo xứ Mân Côi Bình Thuận, ngày 31/03/2018.

Giáo xứ Mân Côi Bình Thuận (TSN): Thánh lễ Tiệc Ly

Cha phó Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh đã cử hành Thánh lễ Tiệc Ly vào lúc 17g30 ngày 29.3.2018, tại giáo xứ Mân Côi Bình Thuận, giáo hạt Tân Sơn Nhì.