Bài: Bích Vân - Ảnh: Nguyễn Khang

Giáo điểm Phanxicô Bình Tân: Thánh lễ vọng Giáng Sinh.

Lễ Giáng sinh là lễ của niềm vui. Nguồn gốc của niềm vui chính là Tình Yêu và Sự Sống mà Thiên Chúa ban cho nhân loại nơi Hài Nhi Giêsu, chính là Con Thiên Chúa.