Bài: Bích Liên & Ảnh: Đình Thịnh - Kim Vân

Hiệp hội Thánh Phaolô Tông Đồ dân ngoại: Khấn sinh Cam kết lần đầu

Thánh lễ Cam kết lần đầu của Hiệp hội Thánh Phaolô Tông Đồ dân ngoại, tại nhà thờ Tân Sa Châu, được cử hành lúc 8g00 thứ Hai, ngày 22.8.2017.