Bài & Ảnh & Video: WGPSG

Thánh lễ an táng Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

Thánh lễ an táng ĐTGM Phaolô đã được cử hành lúc 8g thứ Bảy 17.3.2018 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn. Phần mộ Đức Tổng nằm trong Nhà nguyện cổ ở Trung tâm Mục vụ TGPSG.

Thánh lễ trước linh cữu Đức Tổng Giám Mục Phaolô tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TP.HCM đêm 16.03.2018

Thánh lễ được cử hành lúc 21g15 thứ Sáu 16.03.2018 trước linh cữu Đức Tổng tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo phận TP.HCM, sau cuộc di quan long trọng từ Nhà thờ Chính tòa