Bài & Ảnh: Vũ Quang​

Giáo hạt Hóc Môn: Đại hội Giới Trẻ 2018

“Lấy tình yêu đáp lại tình yêu - Lấy mạng sống đền lại mạng sống” (Chân Phước Anrê Phú Yên). Đó là chủ đề chính của Đại hội Giới Trẻ 2018 của giáo hạt Hóc Môn.