Bài & Ảnh: Văn Minh

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Tĩnh tâm Mùa Vọng 2018

Cha Giuse Đặng Chí Lĩnh, đặc trách ơn gọi ĐCV Thánh Giuse SG, đã giảng phòng vào các ngày 18, 19 và 20.12.2018 cho các em thiếu nhi và cộng đoàn Gx. Vĩnh Hòa, giáo hạt Phú Thọ.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Thánh lễ ban bí tích Khai tâm

Thánh lễ ban bí tích khai tâm cho 13 anh chị Dự tòng khóa II - 2018 đã được cử hành vào lúc 16g30 thứ Bảy ngày 15.12.2018 tại giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo hạt Phú Thọ.

Giáo xứ Bắc Hà: Mừng lễ bổn mạng

Thánh lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - kỉ niệm 8 năm cung hiến thánh đường giáo xứ được cử hành lúc 17g00 ngày 08.12.2018, do ĐGM Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ tế.

Curia Phú Thọ 3: Tổng hội Thường niên 2018

Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội cho Tổng hội Thường niên Lêgiô Mariae Curia Phú Thọ III được cử hành vào lúc 11g00 ngày 08.12.2018, tại giáo xứ Vĩnh Hòa.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng bổn mạng ca đoàn Cécilia

Thánh lễ mừng kính Thánh Cêcilia Trinh nữ Tử Đạo, bổn mạng của ca đoàn Cêcilia giáo xứ Vĩnh Hòa, diễn ra lúc 18g00 thứ Năm ngày 22.11.2018 tại nhà thờ Vĩnh Hòa, giáo hạt Phú Thọ.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ

Thánh lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – bổn mạng của Hội đồng Mục vụ giáo xứ Vĩnh Hòa, diễn ra lúc 17g30 Chúa nhật ngày 18.11.2018.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Hội Bác Ái mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Thánh Martinô Porres -bổn mạng Hội Bác Ái giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo hạt Phú Thọ- được cử hành vào chiều thứ Bảy, ngày 03.11.2018 tại nhà thờ Vĩnh Hòa.  

Gia đình PTTT hạt Phú Thọ: Thực thi bác ái

Lúc 5g00 sáng thứ Sáu ngày 21.09.2018, các thành viên GĐPTTTCG giáo hạt Phú Thọ cùng quý vị ân nhân đã chia sẻ những tấm bánh Trung thu cho thiếu nhi tại họ đạo Vị Hưng. 

Giáo xứ Tân Trang: Lễ giỗ mãn tang cha cố Giuse Phan Du Vịnh

Thánh lễ giỗ mãn tang của cha cố Giuse Phan Du Vịnh được cử hành lúc 9g30 thứ Bảy 15.09.2018, tại gx. Tân Trang, giáo hạt Phú Thọ do ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu

Vào sáng thứ Ba 31.07.2018, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ Vĩnh Hòa có chuyến hành hương đến Đức Mẹ Bãi Dâu – Vũng Tàu, và đến Nhà Thờ Mồ kính các vị Tử Đạo tại Bà Rịa.