Bài & Ảnh: Truyền thông MVTT Giáo điểm

Giáo điểm Thánh Giuse Thợ Vĩnh Lộc: Hội chợ Mừng Chúa Giáng Sinh và Năm mới 2019

Hội chợ Mừng Chúa Giáng Sinh và Năm mới 2019 tại giáo điểm Thánh Giuse Thợ, Vĩnh Lộc, giáo hạt Tân Sơn Nhì, đã diễn ra lúc 18g00, ngày 31.12.2018.