Bài & Ảnh: Truyền thông hạt Thủ Đức

Giáo hạt Thủ Đức: Khai Mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Chúng ta khai mạc bằng cuộc rước kiệu hết sức long trọng mà giờ đây hợp với CTTĐVN, các vị tiền bối trong đời sống đức tin, chúng ta hãy cất lên lời tôn vinh Thiên Chúa.