Bài & Ảnh: Truyền thông Gx. Hà Đông

Giáo xứ Hà Đông: Tân LM Gioan Baotixita dâng lễ tạ ơn

Vào lúc 17g00 thứ Hai 6.8.2018, tân LM Gioan Bt. Đào Thiện Hải, OP đã chủ tế Thánh lễ Tạ ơn hồng tân linh mục tại nhà thờ giáo xứ Hà Đông, hạt Xóm Mới.  

Giáo xứ Hà Đông: Mừng bổn mạng giáo họ Phanxicô Xaviê

Thánh lễ mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê - bổn mạng giáo họ Phanxicô Xaviê - được cử hành lúc 17g00 ngày 02.12.2016, tại nhà thờ Hà Đông, giáo hạt Xóm Mới.