Bài & Ảnh: Truyền thông ĐCV Sài Gòn

Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: Ngày mục vụ liên tổ 4

Sáng 20.01.2019, quý thầy liên tổ 4 của ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn đã đi thăm mục vụ tại giáo xứ Mỹ Trung, giáo điểm Mỹ Lợi và Tân Kiều thuộc giáo phận Mỹ Tho.

Đại Chủng viện Thánh Giuse Sàigòn: Liên tổ 3 hành hương mục vụ

Sáng Chúa nhật 02.12.2018, quý thầy liên tổ 3 ĐCV Thánh Giuse Sàigòn đã có một ngày hành hương mục vụ tại giáo xứ An Thới Đông, thuộc huyện Cần Giờ, TGP Sài Gòn.