Bài & Ảnh: Trọng Đạt

Giáo xứ Gò Mây: Phát quà Giáng Sinh cho những gia đình khó khăn

“Thiên Chúa đã bỏ Trời và xuống thế làm người, để chấp nhận và chia sẻ cuộc sống nghèo như chúng ta”, Lm chánh xứ Giuse Maria đã chia sẻ.

Giáo xứ Gò Mây: Thánh lễ Rửa tội Dự Tòng

Thánh lễ Rửa tội Dự tòng cho 53 anh chị em và 22 anh chị em lãnh nhận bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Gò Mây, được cử hành lúc 18g00 ngày 08-11-2017 tại nhà thờ Gò Mây.

Giáo xứ Gò Mây: Thánh lễ Rửa tội Dự Tòng

Thánh lễ ban các bí tích Khai Tâm cho 27 anh chị em Dự tòng, được cử hành lúc 18g00 ngày 10.8.2017 tại giáo xứ Gò Mây, giáo hạt Tân Sơn Nhì.

Giáo xứ Gò Mây: Hồng ân Chúa Thánh Thần

Lúc 17g00 ngày 20.6.2017,  207 em thiếu nhi giáo xứ Gò Mây, giáo hạt Tân Sơn Nhì đã được ĐGM Giuse Trần Văn Toản ban bí tích Thêm Sức và 291 em được Rước lễ lần đầu.

Giáo xứ Gò Mây: Khai Mạc Tuần Thánh

Thánh lễ khai mạc Tuần Thánh được cử hành lúc 18g00 ngày 08.4.2017 tại giáo xứ Gò Mây, giáo hạt Tân Sơn Nhì, do do cha chánh xứ Giuse Maria Nguyễn Hồng Phúc chủ sự.

Giáo xứ Gò Mây: Hội chợ xuân Đinh Dậu

Sau những ngày vui Tết cổ truyền dân tộc, trong hai ngày 6,7 tháng 02 năm 2017, tại giáo xứ Gò Mây, giáo hạt Tân Sơn Nhì, đã tổ chức hội chợ xuân Đinh Dậu.

Giáo xứ Gò Mây: Phát quà Tết cho những gia đình khó khăn

Giáo xứ Gò Mây, giáo hạt Tân Sơn Nhì đã tổ chức buổi họp mặt và trao quà Tết cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, diển ra lúc 08g30 ngày 20.01.2017 tại nhà xứ giáo xứ Gò Mây.

Gx. Gò Mây: Thánh lễ dành cho người khuyết tật

Mặc dầu các con đang bị khuyết tật về mặt thể lý nhưng trong cuộc sống, các con không bị khuyết tật về mặt tâm hồn, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của con người”. Cha Giuse Maria Nguyễn Hồng Phúc đã giảng trong Thánh lễ ngày 16-12-2016.

Giáo xứ Gò Mây mừng lễ bổn mạng HĐMVGX

Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên Giám mục Phú Cường, đặc trách Hội Thừa Sai Việt Nam, đã chủ sự Thánh lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng HĐMV, vào lúc 18 giờ, ngày 24-11-2016 tại giáo xứ Gò Mây, hạt Tân Sơn Nhì.

Giáo xứ Gò Mây: Thánh lễ xức dầu bệnh nhân

Giáo xứ Gò Mây, giáo hạt Tân Sơn Nhì đã tổ chức Thánh lễ xức dầu cho các bệnh nhân vào lúc 9g00 ngày 29.9.2016, tại nhà thờ giáo xứ.