Bài & Ảnh: Trọng Đạt

Giáo xứ Gò Mây: Thánh lễ Rửa tội Dự Tòng

 Thánh lễ ban các bí tích Khai Tâm cho 58 anh chị em Dự tòng, được cử hành vào lúc 18g00 ngày 17-5-2018 tại giáo xứ Gò Mây, giáo hạt Tân Sơn Nhì.

Giáo xứ Gò Mây: Mừng lễ bổn mạng

Cộng đoàn giáo xứ Gò Mây đã long  trọng mừng bổn mạng giáo xứ - Thánh Phaolô, tông đồ trở lại - vào lúc 18g ngày 25.01.2018 tại nhà thờ Gò Mây.

Giáo xứ Gò Mây: Phát quà Giáng Sinh cho những gia đình khó khăn

“Thiên Chúa đã bỏ Trời và xuống thế làm người, để chấp nhận và chia sẻ cuộc sống nghèo như chúng ta”, Lm chánh xứ Giuse Maria đã chia sẻ.

Giáo xứ Gò Mây: Thánh lễ Rửa tội Dự Tòng

Thánh lễ Rửa tội Dự tòng cho 53 anh chị em và 22 anh chị em lãnh nhận bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Gò Mây, được cử hành lúc 18g00 ngày 08-11-2017 tại nhà thờ Gò Mây.

Giáo xứ Gò Mây: Thánh lễ Rửa tội Dự Tòng

Thánh lễ ban các bí tích Khai Tâm cho 27 anh chị em Dự tòng, được cử hành lúc 18g00 ngày 10.8.2017 tại giáo xứ Gò Mây, giáo hạt Tân Sơn Nhì.

Giáo xứ Gò Mây: Hồng ân Chúa Thánh Thần

Lúc 17g00 ngày 20.6.2017,  207 em thiếu nhi giáo xứ Gò Mây, giáo hạt Tân Sơn Nhì đã được ĐGM Giuse Trần Văn Toản ban bí tích Thêm Sức và 291 em được Rước lễ lần đầu.

Giáo xứ Gò Mây: Khai Mạc Tuần Thánh

Thánh lễ khai mạc Tuần Thánh được cử hành lúc 18g00 ngày 08.4.2017 tại giáo xứ Gò Mây, giáo hạt Tân Sơn Nhì, do do cha chánh xứ Giuse Maria Nguyễn Hồng Phúc chủ sự.

Giáo xứ Gò Mây: Hội chợ xuân Đinh Dậu

Sau những ngày vui Tết cổ truyền dân tộc, trong hai ngày 6,7 tháng 02 năm 2017, tại giáo xứ Gò Mây, giáo hạt Tân Sơn Nhì, đã tổ chức hội chợ xuân Đinh Dậu.

Giáo xứ Gò Mây: Phát quà Tết cho những gia đình khó khăn

Giáo xứ Gò Mây, giáo hạt Tân Sơn Nhì đã tổ chức buổi họp mặt và trao quà Tết cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, diển ra lúc 08g30 ngày 20.01.2017 tại nhà xứ giáo xứ Gò Mây.

Gx. Gò Mây: Thánh lễ dành cho người khuyết tật

Mặc dầu các con đang bị khuyết tật về mặt thể lý nhưng trong cuộc sống, các con không bị khuyết tật về mặt tâm hồn, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của con người”. Cha Giuse Maria Nguyễn Hồng Phúc đã giảng trong Thánh lễ ngày 16-12-2016.