Bài & Ảnh: Trương Công |

Bài & Ảnh: Trương Công

Giáo xứ Thủ Đức: Giáo họ Đaminh mừng lễ bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Thánh Đaminh, cũng là bổn mạng của giáo họ Đaminh, được cử hành tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức, hạt Thủ Đức lúc 17g30 thứ Tư 08.8.2018.

Giáo xứ Thủ Đức: Thánh lễ mừng Cha tân Quản nhiệm

Thứ Tư 01.8.2018 cha Quản hạt Thủ Đức đã chủ sự dâng Thánh lễ đồng tế mừng tân Quản nhiệm giáo xứ Thủ Đức của cha Giuse Huỳnh Thanh Phương tại nhà thờ gx Thủ Đức.

Giáo xứ Thủ Đức: Mừng lễ Thánh Giacôbê

Thánh lễ kính Thánh Giacôbê tông đồ, bổn mạng cha chánh xứ Thủ Đức, cũng là Thánh lễ ngài chia tay giáo xứ để nhận sứ vụ mới, được cử hành lúc 17g30 ngày 25.7.2018 tại nhà thờ Thủ Đức.

Giáo xứ Thủ Đức: Thánh lễ Thêm Sức

Vào lúc 17g thứ Sáu 20.7.2018 ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn đã đến thăm mục vụ và chủ tế Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi giáo xứ Thủ Đức tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức, hạt Thủ Đức.  

Giáo xứ Thủ Đức: Khai mạc Năm Thánh mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, được cử hành lúc 17g30 thứ Bảy, ngày 30.6.2018 tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức, giáo hạt Thủ Đức. 

Giáo xứ Thủ Đức: Lễ Thánh Phêrô và Phaolô

Thánh lễ mừng kính 2 Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, bổn mạng của 2 giáo họ Phêrô và Phaolô, được cử hành trọng thể tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức, giáo hạt Thủ Đức và lúc 17g30 thứ Sáu, ngày 29.6.2018.

Giáo xứ Thủ Đức: Giáo họ Gioan Baotixita mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, bổn mạng giáo họ Gioan Baotixita, được cử hành lúc 17g30, thứ Bảy 23.6.2018 tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức.

Giáo xứ Thủ Đức: GĐPTTT mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng GĐPTTTCG lúc 18g00 thứ Sáu, ngày 08.6.2018 tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức, giáo hạt Thủ Đức.

Giáo xứ Thủ Đức: Hồng ân tấm bánh Giêsu

Lúc 07g00 Chúa nhật 03.6.2018, trong Thánh lễ mừng kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu, 107 em thiếu nhi giáo xứ Thủ Đức đã được nhận lãnh bí tích Thánh Thể lần đầu.

Giáo xứ Thủ Đức: Bổn mạng Ban Công bố Lời Chúa

Thánh lễ mừng kính Chúa Ba Ngôi, Bổn mạng Ban Công bố Lời Chúa, được cử hành trọng thể lúc 18g00 thứ Bảy 26.5.2018, tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức, hạt Thủ Đức.