Bài & Ảnh: MVTT Hạt Thủ Đức

Giáo hạt Thủ Đức: Giới trẻ tĩnh tâm Mùa Chay

Giới trẻ Thủ Đức đã tổ chức ngày tĩnh tâm với chủ đề “Sống nhân từ như Chúa Cha” tại giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang, giáo hạt Thủ Đức vào buổi sáng Chúa Nhật 26.03.2017.

Thánh lễ Cung hiến Thánh đường Fatima - Bình triệu

Thánh lễ Cung hiến Thánh đường Fatima - Bình Triệu, do ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc chủ sự, được cử hành lúc 09g00 ngày 25.3.2017.