Bài & Ảnh: MVTT Gx. Bình An Thượng

Giáo xứ Bình An Thượng: Mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Thánh Phaolô Tông đồ trở lại - bổn mạng giáo xứ Bình An Thượng - được cử hành vào lúc 17g30 thứ Năm 25/01/2018 tại nhà thờ Bình An Thượng.

Giáo xứ Bình An Thượng: Tuổi thơ dâng Chúa

Cha xứ và cha phụ tá giáo xứ Bình An Thượng đã tổ chức các hoạt động: rước đèn, văn nghệ và cử hành Thánh lễ mừng Trung Thu từ ngày 28/09 đến 04/10/2017.