Bài & Ảnh: Martino Hoàng Vũ

Curia Phú Thọ 1: Đại hội Acies

Curia Phú Thọ 1 gồm 4 giáo xứ: Phú Bình, Tân Trang, Tân Phước và Thăng Long đã long trọng mừng đại lễ Truyền Tin và đại hội Acies tại nhà thờ Phúc Bình vào chiều thứ Bảy ngày 25.3.2017.

Giáo xứ Phú Bình: Ngày Chầu lượt

Chúa nhật 24.4.2016 là ngày giáo xứ Phú Bình, hạt Phú Thọ chầu lượt thay mặt Tổng Giáo phận Sài Gòn.