Bài & Ảnh: Mai An

Tu đoàn Gia đình Naza: Lễ cầu cho các linh hồn

Thánh lễ cầu cho các linh hồn, được cử hành lúc 10g30 sáng Chúa nhật 05.11.17 tại Tu đoàn Naza, số 209, Quốc lộ 1A Bình Chiểu, Thủ Đức.