Bài & Ảnh: Lm. Giuse Vũ Hữu An

Tình bạn Linh mục

Đức Tân Giám mục Luy dâng lễ tạ ơn cùng anh em Linh mục Khóa 3 Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn tại Phòng nguyện Nhà hành hương TGP Sài Gòn tại Bãi Dâu Vũng Tàu sáng ngày 19.10.