Bài & Ảnh: Lệ Huyền

Giáo xứ Tắc Rỗi: Thứ Tư Lễ Tro

Cộng đoàn giáo xứ Tắc Rỗi đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro, được cử hành lúc 18g30 thứ Tư, ngày 01/3/2017 tại nhà thờ Tắc Rỗi.