Bài & ảnh: Lê Tân

Giáo xứ Châu Bình: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Tĩnh tâm Mùa Chay

Nhân Chúa nhật 2 Mùa Chay 13.3.2017, cộng đoàn LCTX Gx. Châu Bình, hạt Thủ Đức đã tổ chức buổi Tĩnh tâm tại Đan viện Thánh Mẫu Phước Sơn, Bà Rịa.

Giáo xứ Hợp An: Hội chợ Xuân Đinh Dậu

Hội chợ ẩm thức giáo xứ Hợp An được khai mạc lúc 10g00 ngày 21.01.2017, và sẽ diễn ra trong hai ngày, từ 10g00 ngày 21 đến 22g00 ngày 22.01,2017 (24 và 25 Tết Đinh Dậu).

Giáo xứ Thạch Đà: Ban Mục vụ Giới trẻ mừng bổng mạng

Ban Mục vụ Giới trẻ giáo xứ Thạch Đà đã long trọng mừng lễ Thánh Lui Gondaza - bổn mạng BMVGT giáo xứ - vào lúc 17g15 ngày 20-6-2016.

Trại hè Người phụ trách Junior 2016

Trại hè Người phụ trách Junior 2016 (Legio Mariae) đã diễn ra trong hai ngày 9 và 10/6/2016 tại Tu hội Nhà Chúa Nguyễn Duy Khang Thị Nghè. Với chủ đề “Tâm Điểm Yêu Thương”. Trại có 128 trại sinh thuộc giáo tỉnh Sài Gòn

Giáo xứ Hà Đông: Thiếu nhi là ưu tiên

Việc đầu tiên sau khi được thành lập, Ban BAXH Caritas giáo xứ Hà Đông hướng tới là bác ái ngay trong xứ nhà, bằng cách lo cho hơn 700 em thiếu nhi của giáo xứ ăn sáng miễn phí vào các Chúa nhật.

Hội viên Comitium Sài Gòn 3: Dâng mình cho Đức Mẹ

Hội viên các Praesidium thuộc Comitium Sài Gòn 3, ở giáo xứ Hà Nội và Thái Bình tập trung Dâng mình tại nhà thờ Gx. Hà Nội vào 15g00 thứ Hai 04/4/2016.

Giáo xứ Thạch Đà: Rửa tội cho 42 Dự tòng

Trong Thánh lễ chiều ngày 19/10/2015, giáo xứ Thạch Đà đã Rửa tội cho 42 anh chị em Dự tòng khóa 41.

Giáo xứ Thạch Đà: Hội Bác Ái mừng bổn mạng

Chiều 2/10/2015, Hội Bác Ái giáo xứ Thạch Đà đã long trọng mừng lễ Thánh Phanxicô Assisi, bổn mạng Hội, và kỷ niệm 10 năm thành lập Hội.

Giáo xứ Thạch Đà: Giới trẻ mừng bổn mạng

Ban Mục vụ Giới trẻ giáo xứ Thạch Đà đã long trọng mừng lễ thánh Louis Gonzaga - bổn mạng giới trẻ - vào lúc 17g00 ngày 19/6/2015.

 

Giáo xứ Thạch Đà: Mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Hòa trong niềm vui chung của Giáo hội, chiều thứ Sáu 12/6/2015, Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm GX Thạch Đà đã long trọng mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng lần thứ 46.