Bài & Ảnh: Giuse Trần Văn Đẩu

Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ mừng kính Thánh Đaminh

Thánh lễ mừng kính Thánh Đaminh tại giáo xứ Tân Việt, được cử hành lúc 17g30 do cha Phaolô Martinô Trần Hoàng Khoa Nam, OP, chủ tế.